LOKATY

Informacje o lokatach bankowych i lokatach SKOK w jednym miejscu.

Lokaty bankowe NeoBank

Lokaty bankowe NeoBank. Okazuje się, że bank NeoBank ma w swojej ofercie kilka ciekawych lokat bankowych. Lokaty bankowe NeoBank (Wielkopolski Bank Spółdzielczy)z wysokim oprocentowaniem, które nie pojawiały się w żadnym rankingu lokat czy porównanie lokat, jest to m.in.: lokata Neo Trio z oprocentowaniem od 5% do 8% czy lokata onLINE na 6% . Dodatkowo w ofercie NeoBanku dostępne są atrakcyjne lokaty: Lokata KAMILA na okres 3 miesięcy na 4,6%, Lokata MAJA na okres 6 miesięcy na 4,9%, Lokata CODZIENNA na okres 3 miesięcy na 4,4%, Lokata CODZIENNA BIS na okres 6 miesięcy na 4,8%, Lokata e-CODZIENNA na okres 3 miesięcy na 4,5%, Lokata e-CODZIENNA BIS na okres 6 miesięcy na 4,9%, Lokata 1 miesięczna promocyjna na 4,2%, Lokata 3 miesięczna promocyjna na 4,7%, Lokata 6 miesięczna promocyjna na 5,1% oraz Lokata 12 miesięczna promocyjna na 5,3%. Wszystkie lokaty bankowe w NeoBank są odnawialne, nic nie kosztują oraz sa gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny - tzw. gwarancja lokaty.

LOKATY NEOBANK

lokaty neotrio

Lokata NeoTrio w NeoBank dzieli się na trzy lokaty bankowe o różnej długości lokat (od 3 do 12 miesięcy) i różnym oprocentowaniu lokat (od 5% do 8%). Lokata NeoTrio ma kapitalizację odsetek na zakończenie okresu trwania każdej z sub-lokaty. Kwotą minimalną jaką możemy ulokować jest 500 zł , a inwestowana kwota jest dzielona na 3 części w proporcjach dzielona jest na lokaty po 20% / 40 % / 40 % z całości kwoty zakładanej lokaty NeoTrio. Kwoty te są przekazywane na trzy osobne lokaty: 1/5 wpłaconej kwoty na lokatę 3 miesięczną o oprocentowaniu 8% w skali roku 2/5 wpłaconej kwoty na lokatę 6 miesięczną o oprocentowaniu 6% w skali roku 2/5 wpłaconej kwoty na lokatę 12 miesięczną o oprocentowaniu 5% w skali roku. Zerwanie lokaty przed terminem powoduje utratę wypracowanych odsetek jednak z całości możemy wycofywać powoli kwoty ulokowane na lokatach które już się skończyły (czyli po 3 miesiącach możemy bez utraty zysku wycofać 1/5 wkładu, a po pół roku kolejne 2/5). Po odprowadzeniu podatku od zysku z lokaty, to realnie na poszczególnych lokatach bankowych Neo Trio zarobimy: na 3 miesięcznej – realnie 6,48% (w skali roku) na 6 miesięcznej – realnie 4,86% (w skali roku) na 12 miesięcznej -realnie 4,05% (w skali roku. Ciekawym podejściem jest umożliwienie otwarcia lokaty bankowej nawet tym, którzy nie są zameldowani na stałe w kraju. Do otwarcia lokaty w NeoBank wymagany jest dowód osobisty, nowy paszport, karta stałego pobytu z wpisanym numerem PESEL lub w przypadku nierezydenta – paszport.

LOKATY BANKOWE NEOBANK:

Lokata Neo TRIO

 • wpłata dzielona jest na 3 części lokat

sub-lokaty różnią się okresem i wysokością oprocentowania:

 I część lokaty: 1/5 środków na lokatę na 3 miesiące z oprocentowaniem stałym 8%

II część lokaty: 2/5 środków na lokatę na 6 miesięcy z oprocentowaniem stałym 6%

III część: 2/5 środków na lokatę na 12 miesięcy z oprocentowaniem stałym 5%

 • minimalna kwota wpłaty - tylko 500zł
 • lokata odnawialna
 • gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • każda część lokaty może zostać podjęta bez utraty odsetek po upływie okresu na jaki została zdeponowana
 • w przypadku likwidacji lokaty lub jej sub-lokaty przed upływem okresu lokaty, na jaki dana sub-lokata została zdeponowana, naliczane są odsetki a vista w wysokości 0,50%
 • likwidacja lokaty - może nastąpić częściami z zastrzeżeniem, że pierwszy ulega likwidacji lokata 3-miesięczna, następnie lokat 6-miesięczna i jako ostatnia lokata 12-miesięczna.

Lokata onLINE

Lokaty onLINE. Lokata onLINE to lokata na 3 miesiące z wysokim oprocentowaniem lokaty 6 % i dzienną kapitalizacją odsetek. Aby założyć Lokatę onLINE wystarczy uruchomić za pośrednictwem Oddziału onLINE bezpłatny rachunek osobisty neoKONTO, lub inny, dowolnie wybrany przez siebie rachunek osobisty – np. neoKONTO BANKOMATOWE, wraz z bezpłatnie uruchamianą bankowością internetową neoBANK24, a następnie spośród lokat dostępnych w serwisie wybrać i założyć Lokatę onLINE. Minimalna kwota potrzebna do założenia lokaty to 1.000 zł, a maksymalnie możemy oszczędzać do 10.000 zł. Jeden klient może założyć dowolną ilość lokat, jednak ich suma nie może przekroczyć 500.000 zł. Lokaty onLINE może założyć wyłącznie osoba fizyczna nie będąca dotychczas klientem neoBANK

Lokata DOMINIKA

 • oprocentowanie stałe - 4,60% w pierwszym okresie umownym zakładana na 3 miesiące
 • minimalna kwota wpłaty - tylko 200 zł

Lokata WIOLETA

 • oprocentowanie stałe - 5,00% w pierwszym okresie umownym
 • zakładana na 6 miesięcy;minimalna kwota wpłaty - tylko 200zł

Lokata KAMILA

 • Lokata 3-miesięczna z codzienną wypłatą odsetek
 • oprocentowanie stałe - 4,60%
 • dzienna kapitalizacja odsetek
 • minimalna kwota lokaty - tylko 1000 zł a maksymalna kwota lokaty - 10 000 zł
 • w przypadku zerwania lokaty przed terminem umownym, klientowi nie przysługują żadne odsetki

Lokata MAJA

 • Lokata 6-miesięczna z codzienną wypłatą odsetek
 • oprocentowanie stałe - 4,90%
 • dzienna kapitalizacja odsetek

 

 • minimalna kwota lokaty - tylko 1000 zł a maksymalna kwota lokaty - 10 000 zł

 

 • w przypadku zerwania lokaty przed terminem umownym, klientowi nie przysługują żadne odsetki

Lokata DARIA

 • oprocentowanie stałe - 5,20% w pierwszym okresie umownym
 • zakładana na 12 miesięcy
 • minimalna kwota wpłaty - tylko 200zł
 • odsetki a'vista - 0,50% (w przypadku zerwania lokaty przed terminem umownym, klient otrzymuje gwarantowane odsetki w wysokości 0,50%)

Lokata WIKTORIA

 • Lokata 12-miesięczna z codzienną wypłatą odsetek
 • oprocentowanie stałe - 5,10%
 • dzienna kapitalizacja odsetek
 • minimalna kwota lokaty - tylko 1000 zł a maksymalna kwot lokaty - 10 000 zł
 • w przypadku zerwania lokaty przed terminem umownym, klientowi nie przysługują żadne odsetki

Lokata CODZIENNA

 • oprocentowanie stałe - 4,40%*
 • dzienna kapitalizacja odsetek, odsetki stawiane do Twojej dyspozycji codziennie na Twoim Koncie osobistym
 • lokata na 3 miesiące
 • minimalna kwota lokaty to 1000 zł, a maksymalna 10 000 zł
 • w przypadku zerwania lokaty całkowita utrata odsetek

Lokata CODZIENNA BIS

 • oprocentowanie stałe - 4,80%*
 • dzienna kapitalizacja odsetek, odsetki stawiane do Twojej dyspozycji codziennie na Twoim Koncie osobistym
 • zakładana jest na 6 miesiący
 • minimalna kwota wpłaty - tylko 1000 zł;maksymalna kwota wpłaty - 10 000 zł
 • w przypadku zerwania lokaty przed terminem neobank nie wypłaca żadnych odsetek

Lokata CODZIENNY ROK

 • oprocentowanie stałe - 5,10%
 • dzienna kapitalizacja odsetek, odsetki stawiane do Twojej dyspozycji codziennie na Twoim Koncie osobistym
 • zakładana jest na 12 miesięcy
 • minimalna kwota lokaty - tylko 1000 zł, a maksymalna kwota lokaty - 10 000 zł
 • w przypadku zerwania lokaty przed terminem neobank nie wypłaca żadnych odsetek

Lokata e-CODZIENNA

 • oprocentowanie stałe - 4,50%*
 • dzienna kapitalizacja odsetek, odsetki stawiane do Twojej dyspozycji codziennie na Twoim Koncie osobistym
 • zakładana jest na 3 miesiące
 • minimalna kwota wpłaty - tylko 1 000 zł, a maksymalna kwota wpłaty - 10 000 zł

Lokata e-CODZIENNA BIS

 • oprocentowanie stałe - 4,90%
 • dzienna kapitalizacja odsetek, odsetki stawiane do Twojej dyspozycji codziennie na Twoim Koncie osobistym
 • zakładana jest na 6 miesiący
 • minimalna kwota lokaty - tylko 1 000 zł, a maksymalna kwota lokaty - 10 000 zł

Lokata e-CODZIENNY ROK

 • oprocentowanie stałe - 5,20%
 • dzienna kapitalizacja odsetek, odsetki stawiane do Twojej dyspozycji codziennie na Twoim Koncie osobistym
 • zakładana jest na 12 miesiące
 • minimalna kwota lokaty - tylko 1 000 zł, a maksymalna kwota lokaty - 10 000 zł
 
 
Ranking lokat - najlepsze lokaty bankowe lipiec 2014

Ranking lokat lipiec 2014. Nawet w upalne wakacyjne dni szukamy lokat bankowych o najwyższym oprocentowaniu lokaty, która przyniosą jak największy zysk z posiadanych oszczędności. Nie jest łatwo samodzielnie wybrać najlepsze lokaty bankowe w gąszczu ofert lokat w bankach i SKOK-ach, bez zapoznania się a aktualnym ranking lokat 2014, który podpowie jaka lokata bankowa da nam najwyższe...

Lokata Happy Idea Bank

Lokata Happy to najlepsza lokata bankowa na 3 miesiące z trzy miesięczną kapitalizacją odsetek lokaty i z rewelacyjnym oprocentowaniem 5% w Idea Bank. Oprocentowanie Lokaty Happy w Idea Bank jest stałe i wynosi 5% w skali roku, co po potrąconym podatku od zysku z lokaty da nam 4,05% w skali roku. Minimalna kwota wymagana do założenia Lokaty Happy to kwota 1.000zł, maksymalnie możemy...

Ranking lokat - najlepsze lokaty bankowe lipiec 2014

Ranking lokat lipiec 2014. Nawet w upalne wakacyjne dni szukamy lokat bankowych o najwyższym oprocentowaniu lokaty, która przyniosą jak największy zysk z posiadanych oszczędności. Nie jest łatw...

Lokaty Ranking lokat. Porównanie lokat czerwiec 2014

Czas na czerwcowy ranking lokat, który prezentuje jedynie najlepsze lokaty bankowe z najwyższym oprocentowaniem, tak powyżej 3,5% w skali roku. Znalezienie bowiem wysoko oprocentowanej lokaty banko...

Lokaty bankowe. Ranking lokat maj 2014

Najlepsze lokaty bankowe wybrane na podstawie ranking lokat maj 2014 czy lokaty bankowe porównanie lokat mają oprocentowanie od 3 do 5 procent z zakładanej lokaty. Jak wynika z danych NBP, średnie...

Lokaty Ranking lokat kwiecień 2014

Lokaty Ranking lokat kwiecień 2014. Oprocentowanie najlepszych lokat bankowych dostępnych obecnie w ranking lokat przekracza 3 % w skali roku, dochodząc nawet do 4% dla nowych klientów banku. Rank...

Najlepsze Lokaty ► Ranking lokat marzec 2014

Najlepsze Lokaty Bankowe w Ranking lokat marzec 2014. Gdzie warto zakładać najlepsze lokaty bankowe mimo kolejnej obniżki oprocentowania lokat w Ranking lokat marzec 2014? Dla wielu oszczędzający...

Najlepsze lokaty w 2014? Ranking lokat 2014

Ranking lokat 2014 pomoże założyć najlepsze lokaty bankowe, które przyniosą największe zyski z lokaty. Powiemy gdzie znaleźć najlepsze lokaty bankowe, które wciąż są bezpieczną i zyskown...

Lokaty Ranking lokat grudzień 2013

Ostatni ► tym razem grudniowy ranking lokat w 2013 roku przyniósł sporo zmian i przetasowań jeśli chodzi o podium, jednak co najważniejsze pokazuje, że warto zakładać lokaty bankowe mimo naj...

Lokaty Ranking lokat listopad 2013

Ranking lokat listopad 2013 - miesiącem oszczędzania. O przeczytaniu rankingu lokat, przed założeniem lub kolejnym odnowieniem lokaty bankowej zwyczajnie zapominamy. Szczególnie teraz, gdy musimy...

Lokaty Ranking lokat październik 2013

Nastał wreszcie czas, kiedy kolejny ranking lokat październik 2013 zasygnalizował, że banki powoli rezygnują z dalszego obniżania oprocentowania lokat, a nawet niektóre banki czy SKOK-i decyduj...

Lokaty - Ranking lokat wrzesień 2013

Lokaty bankowe. Jak co miesiąc na podstawie: Ranking lokat wrzesień 2013 spróbujemy podpowiedzieć jak obecnie są oprocentowane lokaty bankowe, czy lokaty bankowe wciąż gwarantują bezpieczeńst...

REKLAMA

 

Najlepsze lokaty w 2014? Ranking lokat 2014

Ranking lokat 2014 pomoże założyć najlepsze lokaty bankowe, które przyniosą największe zyski z lokaty. Powiemy gdzie znaleźć najlepsze lokaty bankowe, które wciąż są bezpieczną i zyskowną inwestycją dla naszych oszczędności. Lokaty. Pomożemy zdecydować na podstawie analizy trendu oprocentowania lokat wynikającego z publikowanego co miesiąc rankingu lokat: czy w danym miesiącu jest dobry moment do założenia lokaty długoterminowej na 6 czy lokaty na 12 miesięcy, czy może lepiej oszczędzać na krótko i wybrać lokaty 1, 2, 3, 4, 5-miesięczne. Rynek lokat cechuje się dużą zmiennością, więc wszystko co zawiązane jest z oprocentowaniem lokat, ranking lokat, porównanie lokat oraz wszystkie promocyjne lokaty bankowe, dzięki którym można zarobić jeszcze więcej, znajdziesz tutaj na stronie e-lokaty.pl. Na podstawie lokaty bankowe porównanie lokat 2014 podpowiemy do którego banku czy SKOK-u warto się udać z nadmiarem gotówki po najlepsze lokaty bankowe mimo kolejnej obniżki stóp procentowych. LOKATY BANKOWE 2014 RANKING LOKAT PORÓWNANIE LOKAT {Mosmodule module=REKLAMA1} Lokaty w 2014r. mają generować zysk i to jak najwyższy. Zysk, który jest z góry określony i nie obarczony ryzykiem, ponieważ najważniejszą cechą lokaty bankowej ma być bezpieczeństwo oszczędności, zwłaszcza w czasach spowolnienia gospodarczego i europejskiego kryzysu strefy euro. Dlatego w czasach wysokiej niepewności na rynkach światowych, lokaty bankowe wciąż stanowią doskonałą alternatywę dla ryzykownych akcji giełdowych lub funduszy inwestycyjnych. Jednak sam rynek lokat cechuje się ogromną zmiennością, a banki z powodu czynników ekonomicznych, które będą wpływać na decyzje Rady Polityki Pieniężnej, niestety obniżą oprocentowanie lokat w 2014. Najszybciej odczują to ci, którzy wpłacają oszczędności na lokaty krótkoterminowe. Jeśli ktoś założy lokaty długoterminowe na początku roku, to, choćby następnego dnia oprocentowanie lokat zaczęło pikować w dół po kolejnej obniżce stóp procentowych, przez rok będzie zarabiać tyle, ile bank oferował w dniu otwarcia lokaty. Jedno jest pewne, oprocentowanie lokat w 2014r. już nie będzie spadać i ciężko będzie znaleźć długoterminowe lokaty z oprocentowaniem przekraczającym 4%. Aktualnie oprocentowanie lokat w zdecydowanej większości banków nie przekracza 4%. W tym roku oprocentowanie lokat bankowych może być wyższe niż obecnie, ale dopiero pod koniec roku, gdy rozpocznie się podwyżka stóp procentowych. Te najlepsze będą oprocentowane powyżej 4%. Stopy procentowe już zostały sporo obniżone, co nie pozostało bez wpływu na zyskowność lokat i ich oprocentowanie. Na szczęści inflacja też spadła, co pozwoli na poprawienie ostatecznej zyskowności lokaty bankowej. Banki w 2014r. muszą skupić się na zdobyciu więcej lokat, zwłaszcza tych długoterminowych, aby poprawić współczynniki wypłacalności. Wszystko to z uwagi na działania banków w celu zwiększenia udziału lokat z uwagi na nadchodzące przepisy Bazylei III oraz poprawienia wskaźników płynności. Część z nich będzie musiała zwiększyć stan zgromadzonych oszczędności pochodzących z lokat długoterminowych, wynikający z potrzeby zgromadzenia pieniędzy potrzebnych do udzielania kredytów w nowym roku. Dodatkowo rosnące bezrobocie, oraz nowelizacja rekomendacji KNF, która łagodzi procedury liczenia zdolności kredytowej, wymusi zapotrzebowanie na zwiększenie swojej płynności przez banki. Wg Bazylea III banki będą musiały mieć większe pokrycie udzielonych kredytów w założonych u siebie lokatach długoterminowych, która powinna wzmocnić wiarygodność banków i ich wypłacalność. Wszystko to może prowadzić do krótkoterminowego zwiększania oprocentowania lokat, by zachęcić nas do pozostawiania oszczędności w konkretnym banku, zwłaszcza tym nowym. Dla banku takie promocyjne lokaty będą doskonałym sposobem na poprawienia swojego salda lokat oraz idealnym sposobem na zdobycie nowych klientów banku i pozyskanie ich nowych oszczędności. Koszty w postaci wyższych odsetek w porównaniu do innych lokat, a wypłaconych z promocyjnej lokaty o podwyższonym oprocentowaniu i tak będą niższe niż jakiekolwiek inne akcje marketingowe. Banki z najniższym udziałem lokat detalicznych, a chcące być aktywne kredytując rynek powinny pierwsze wprowadzić promocyjne lokaty. Walcząc o klienta, banki będą musiały podnieść oprocentowanie lokat. Agresywna walka na oprocentowanie lokat może być nawet większa niż w minionych latach. Dodatkowo kryzys zadłużenia w części krajów strefy euro i przedłużające się jego rozwiązanie oraz dalsze spowolnienie gospodarki będą podtrzymywały niepewność na rynkach finansowych, co może wspomóc ich kampanie reklamowe w pozyskiwaniu lokaty. OPROCENTOWANIE LOKAT 2014 {Mosmodule module=REKLAMA2} Pierwsza podwyżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej jest nieunikniona i rozpocznie się już w drugiej połowie nowego roku. Wpłynie to automatycznie na wzrost oprocentowania najlepszych lokat i powinno sporo namieszać w kolejnym rankingu lokat. Najlepsze lokaty bankowe mają mają jednak sojusznika w postaci zmniejszającej się inflacji, która zapewni stopniowy wzrost zysku z lokat, gdyż realna wartość oszczędności i zysku z lokaty po opodatkowaniu i pomniejszeniu o inflację może się paradoksalnie utrzymać. Jakie lokaty bankowe zakładać na początku 2014r.? Najlepiej lokaty krótkoterminowe do sześciu miesięcy, które gwarantuje wysokie oprocentowanie w rankingu lokat. Lokaty te przyniosą gwarantowane i wysokie zyski zanim nastąpi podwyżka stóp procentowych i wzrost oprocentowaniu lokat. Nie warto zamrozić oszczędności na dłuższy termin, na obecnym oprocentowaniu, gdyż po oczekiwanej podwyżce stóp procentowych, oprocentowanie lokat we wszystkich bankach i SKOK-ach zacznie wzrastać, a właściciele lokat, którzy zdecydowali się na lokaty krótkoterminowe dostaną wyższe oprocentowanie po ich odnowieniu czy przy zakładaniu innej lokaty. Ponieważ każda podwyżka stóp procentowych przekłada się zawsze na stopniowy wzrost oprocentowania lokat. Dlatego, dla zakładających czy odnawiający lokaty bankowe w bankach najlepszym rozwiązaniem jest wybór lokaty bankowej z promocyjnym oprocentowaniem lokaty powyżej 3,5%. Najlepsze lokaty w SKOK {Mosmodule module=SKOK} Obecnie co piąta lokata bankowa otwierana jest na rok czasu. Na dłuższy okres lokaty: lokaty 2 letnie czy lokaty 3 letnie decyduje się zaledwie co trzydziesty właściciel lokaty bankowej. Największą jednak popularnością cieszą się lokaty na trzy miesiące i lokaty półroczne. Co szósta lokata zakładana jest na 1 miesiąc, a co trzecia lokata na 3 miesiące. Nie dziwi więc, ze banki wyraźnie promują lokaty roczne i dwuletnie. Banki kuszą, byśmy zakładali lokaty na dłuższe okresy np. na rok czy 2 lata, gdyż szybciej zapewnią sobie stabilizacje płynnościowa wynikającą z regulacji Bazylea III. Przy zakładaniu najlepszej lokaty bankowej - trzeba pamiętać, że oprocentowanie lokaty nie jest równe realnym zyskom. Po pierwsze od zysku z lokaty bankowej należy odjąć 19-proc. podatek od zysków kapitałowych, a następnie inflację. Wskaźnikiem uwzględniającym inflację jest realna stopa zwrotu. Jeśli szukasz najlepszej lokaty na 2014r. dla swoich oszczędności to porównując oprocentowanie lokat w porównanie lokat czy ranking lokat, bierz pod uwagę warunki wymagane przy zakładaniu lokaty. Szczególnie zwróć uwagę na wszystkie haczyki i dodatkowe wymagania przy zakładaniu lokaty. {Mosmodule module=REKLAMA3} RANKING LOKAT 2014: {Mosmodule module=RANKINGLOKAT} Zysk z lokaty zależy od wielu czynników, ale najważniejszym jest wysokość oprocentowania lokaty i żeby było stałe oprocentowanie. Warto wybierać jak najwyżej oprocentowanych lokat z porównania lokat, które dają obliczalny i bezpieczny zysk na jak najdłuższy okres, czyli lokaty bankowe, które przyniosą nam realny zysk po uwzględnianiu inflacji i podatku Belki muszą być oprocentowane jak najbliżej 4% w skali roku. Jakiekolwiek zakładania lokaty poniżej 3% nie ma więc żadnego sensu, zwłaszcza, że spokojnie znajdziemy lokaty bankowe wyżej oprocentowane. Dodatkowo zakładając obecnie lokaty bankowe na dłuższy termin uzyskamy lepsze oprocentowanie teraz niż za kilka tygodni. Nie warto zakładać lokaty bankowe na krótki okres lokaty, gdyż w kilkutygodniowej perspektywie oprocentowanie lokat spadnie przynajmniej w tych największych bankach. Być może mniejsze banki powinny utrzymać oprocentowanie lokat, by lepiej konkurować o nasze oszczędności z tymi dużymi chcąc powiększyć swój posiadany kapitał lokat zgodnie z dyrektywą unijną. Więc lepiej założyć teraz lokaty bankowe na krótki okres, ale z wysokim oprocentowaniem, by potem odnowić ją już z wyższym Czy lepiej mieć na początku wydające się wyższe na długoterminowej, które może okazać się później o wiele niższe o tej krótszej, odnawianej. Każdy musi sam sobie na to odpowiedzieć. W każdym razie z pewnością promocje lokat w 2014 nie znikną i jakieś będą, ale czy lepsze czy takie same, to dopiero sprawdzimy. Co chwile będą też wprowadzane nowe promocyjne lokaty bankowe w rankingu lokat. Walka o nasze oszczędności w 2014 wciąż będzie trwała, a jego podstawowym orężem będą przede wszystkim reklama i kuszenie ogromnymi zyskami. Będziemy zasypywani nowymi promocyjnymi lokatami bankowymi i reklamami lokat w stylu: „na wyścigi”, „lokata tylko kilka dni”, „super lokata”, które kuszą wysokim oprocentowaniem. Jednak nic za ramo nie będzie. Za bardzo atrakcyjne oprocentowanie lokaty, będziemy musieli otworzyć konto bankowe lub być nowym klientem banku. Czasem będziemy musieli wpłacić nowe oszczędności, czyli nie będzie można wpłacić pieniędzy już zgromadzone w danym banku np. z konta bankowego czy oszczędnościowego. Dlatego tak ważne jest aby przed założeniem lokaty zapoznać się z aktualizowanym: najlepsze lokaty ranking lokat 2014 i znać podstawowe zasady oszczędzania, by wybrać te najzyskowniejsze i najlepsze lokaty bankowe spośród liderów porównania lokat.